Phần mở đầu - 8474

Mã HS Việt Nam 8474 - Máy dùng để phân loại, sàng lọc, phân tách, rửa, nghiền, xay, trộn hay nhào đất, đá, quặng hoặc các khoáng vật khác, dạng rắn (kể cả dạng bột hoặc dạng bột nhão); máy dùng để đóng khối, tạo hình hoặc đúc khuôn các nhiên liệu khoáng rắn, bột gốm nhão, xi măng chưa đông cứng, thạch cao hoặc các sản phẩm khoáng khác ở dạng bột hoặc bột nhão; máy để tạo khuôn đúc bằng cát.

tra cứu mã hs số 8474của Việt Nam là Đối với Máy dùng để phân loại, sàng lọc, phân tách, rửa, nghiền, xay, trộn hay nhào đất, đá, quặng hoặc các khoáng vật khác, dạng rắn (kể cả dạng bột hoặc dạng bột nhão); máy dùng để đóng khối, tạo hình hoặc đúc khuôn các nhiên liệu khoáng rắn, bột gốm nhão, xi măng chưa đông cứng, thạch cao hoặc các sản phẩm khoáng khác ở dạng bột hoặc bột nhão; máy để tạo khuôn đúc bằng cát.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy dùng để phân loại, sàng lọc, phân tách, rửa, nghiền, xay, trộn hay nhào đất, đá, quặng hoặc các khoáng vật khác, dạng rắn (kể cả dạng bột hoặc dạng bột nhão); máy dùng để đóng khối, tạo hình hoặc đúc khuôn các nhiên liệu khoáng rắn, bột gốm nhão, xi măng chưa đông cứng, thạch cao hoặc các sản phẩm khoáng khác ở dạng bột hoặc bột nhão; máy để tạo khuôn đúc bằng cát. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8474 Máy dùng để phân loại, sàng lọc, phân tách, rửa, nghiền, xay, trộn hay nhào đất, đá, quặng hoặc các khoáng vật khác, dạng rắn (kể cả dạng bột hoặc dạng bột nhão); máy dùng để đóng khối, tạo hình hoặc đúc khuôn các nhiên liệu khoáng rắn, bột gốm nhão, xi măng chưa đông cứng, thạch cao hoặc các sản phẩm khoáng khác ở dạng bột hoặc bột nhão; máy để tạo khuôn đúc bằng cát.
      847410 Máy phân loại, sàng lọc, phân tách hoặc rửa:
             84741010 Hoạt động bằng điện
             84741020 Không hoạt động bằng điện
      847420 Máy nghiền hoặc xay:
             84742011 Hoạt động bằng điện:Dùng cho đá
             84742019 Loại khác
             84742021 Không hoạt động bằng điện:Dùng cho đá
             84742029 Loại khác
      847431 Máy trộn hoặc nhào:Máy trộn bê tông hoặc nhào vữa:
             84743110 Hoạt động bằng điện
             84743120 Không hoạt động bằng điện
      847432 Máy trộn khoáng vật với bitum:
             84743211 Hoạt động bằng điện:Có công suất không quá 80 tấn / giờ
             84743219 Loại khác
             84743221 Không hoạt động bằng điện:Có công suất không quá 80 tấn / giờ
             84743229 Loại khác
      847439 Loại khác:
             84743910 Hoạt động bằng điện
             84743920 Không hoạt động bằng điện
      847480 Máy khác:
             84748010 Hoạt động bằng điện
             84748020 Không hoạt động bằng điện
      847490 Bộ phận:
             84749010 Của máy hoạt động bằng điện
             84749020 Của máy không hoạt động bằng điện