Phần mở đầu - 8438

Mã HS Việt Nam 8438 - Máy chế biến công nghiệp hoặc sản xuất thực phẩm hay đồ uống, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác trong Chương này, trừ các loại máy để chiết xuất hay chế biến dầu hoặc mỡ động vật hoặc dầu hoặc chất béo từ thực vật.

tra cứu mã hs số 8438của Việt Nam là Đối với Máy chế biến công nghiệp hoặc sản xuất thực phẩm hay đồ uống, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác trong Chương này, trừ các loại máy để chiết xuất hay chế biến dầu hoặc mỡ động vật hoặc dầu hoặc chất béo từ thực vật.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy chế biến công nghiệp hoặc sản xuất thực phẩm hay đồ uống, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác trong Chương này, trừ các loại máy để chiết xuất hay chế biến dầu hoặc mỡ động vật hoặc dầu hoặc chất béo từ thực vật. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8438 Máy chế biến công nghiệp hoặc sản xuất thực phẩm hay đồ uống, chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác trong Chương này, trừ các loại máy để chiết xuất hay chế biến dầu hoặc mỡ động vật hoặc dầu hoặc chất béo từ thực vật.
      843810 Máy làm bánh mỳ và máy để sản xuất mỳ macaroni, spaghetti hoặc các sản phẩm tương tự:
             84381010 Hoạt động bằng điện
             84381020 Không hoạt động bằng điện
      843820 Máy sản xuất mứt kẹo, ca cao hay sô cô la:
             84382010 Hoạt động bằng điện
             84382020 Không hoạt động bằng điện
      843830 Máy sản xuất đường:
             84383010 Hoạt động bằng điện
             84383020 Không hoạt động bằng điện
             84384000 Máy sản xuất bia
      843850 Máy chế biến thịt gia súc hoặc gia cầm:
             84385010 Hoạt động bằng điện
             84385020 Không hoạt động bằng điện
      843860 Máy chế biến hoa quả, quả hạch hoặc rau:
             84386010 Hoạt động bằng điện
             84386020 Không hoạt động bằng điện
      843880 Máy loại khác:
             84388011 Máy xay vỏ cà phê:Hoạt động bằng điện
             84388012 Không hoạt động bằng điện
             84388091 Loại khác:Hoạt động bằng điện
             84388092 Không hoạt động bằng điện
      843890 Bộ phận:
             84389011 Của máy hoạt động bằng điện:Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8438.30.10
             84389012 Của máy xay vỏ cà phê
             84389019 Loại khác
             84389021 Của máy không hoạt động bằng điện:Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8438.30.20
             84389022 Của máy sát tách vỏ cà phê
             84389029 Loại khác