Phần mở đầu - 8437

Mã HS Việt Nam 8437 - Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt ngũ cốc hay các loại đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp xay sát, chế biến ngũ cốc hoặc đậu dạng khô, trừ các loại máy nông nghiệp.

tra cứu mã hs số 8437của Việt Nam là Đối với Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt ngũ cốc hay các loại đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp xay sát, chế biến ngũ cốc hoặc đậu dạng khô, trừ các loại máy nông nghiệp. . tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt ngũ cốc hay các loại đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp xay sát, chế biến ngũ cốc hoặc đậu dạng khô, trừ các loại máy nông nghiệp. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8437 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt ngũ cốc hay các loại đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp xay sát, chế biến ngũ cốc hoặc đậu dạng khô, trừ các loại máy nông nghiệp.
      843710 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt ngũ cốc hay các loại đậu đã được làm khô:
             84371010 Dùng cho các loại hạt ngũ cốc, hoạt động bằng điện; máy sàng sảy hạt và các loại máy làm sạch tương tự, hoạt động bằng điện
             84371020 Dùng cho các loại hạt ngũ cốc, không hoạt động bằng điện; máy sàng sảy hạt và các loại máy làm sạch tương tự, không hoạt động bằng điện
             84371030 Loại khác, hoạt động bằng điện
             84371040 Loại khác, không hoạt động bằng điện
      843780 Máy khác:
             84378010 Máy bóc vỏ trấu và máy xát gạo hình côn, hoạt động bằng điện
             84378020 Máy bóc vỏ trấu và máy xát gạo hình côn, không hoạt động bằng điện
             84378030 Máy nghiền cà phê và ngô dạng công nghiệp, hoạt động bằng điện
             84378040 Máy nghiền cà phê và ngô dạng công nghiệp, không hoạt động bằng điện
             84378051 Loại khác, hoạt động bằng điện:Máy đánh bóng gạo, máy giần, sàng, rây, máy làm sạch cám và máy bóc vỏ
             84378059 Loại khác
             84378061 Loại khác, không hoạt động bằng điện:Máy đánh bóng gạo, máy giần, sàng, rây, máy làm sạch cám và máy bóc vỏ
             84378069 Loại khác
      843790 Bộ phận:
             84379011 Của máy hoạt động bằng điện:Của máy thuộc phân nhóm 8437.10
             84379019 Loại khác
             84379021 Của máy không hoạt động bằng điện:Của máy thuộc phân nhóm 8437.10
             84379029 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in