Phần mở đầu - 8479

Mã HS Việt Nam 8479 - Máy và thiết bị cơ khí có chức năng riêng biệt, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác thuộc Chương này.

tra cứu mã hs số 8479của Việt Nam là Đối với Máy và thiết bị cơ khí có chức năng riêng biệt, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác thuộc Chương này.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy và thiết bị cơ khí có chức năng riêng biệt, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác thuộc Chương này. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8479 Máy và thiết bị cơ khí có chức năng riêng biệt, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác thuộc Chương này.
      847910 Máy dùng cho các công trình công cộng, xây dựng hoặc các mục đích tương tự:
             84791010 Hoạt động bằng điện
             84791020 Không hoạt động bằng điện
      847920 Máy dùng để chiết xuất hoặc chế biến dầu hoặc mỡ động vật, dầu hoặc mỡ thực vật:
             84792010 Hoạt động bằng điện
             84792020 Không hoạt động bằng điện
      847930 Máy ép dùng để sản xuất tấm, ván ép từ sơ sợi hoặc dăm gỗ hay từ các vật liệu bằng gỗ khác và các loại máy khác dùng để xử lý gỗ hoặc lie:
             84793010 Hoạt động bằng điện
             84793020 Không hoạt động bằng điện
      847940 Máy sản xuất dây cáp hoặc dây chão:
             84794010 Hoạt động bằng điện
             84794020 Không hoạt động bằng điện
             84795000 Rô bốt công nghiệp, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác
             84796000 Máy làm mát không khí bằng bay hơi
             84797100 Cầu vận chuyển hành khách:Loại sử dụng ở sân bay
             84797900 Loại khác
      847981 Máy và thiết bị cơ khí khác:Để gia công kim loại, kể cả máy cuộn ống dây điện:
             84798110 Hoạt động bằng điện
             84798120 Không hoạt động bằng điện
      847982 Máy trộn, máy nhào, máy xay, máy nghiền, máy sàng, máy rây, máy trộn đồng hóa, máy tạo nhũ tương hoặc máy khuấy:
             84798210 Hoạt động bằng điện
             84798220 Không hoạt động bằng điện
      847989 Loại khác:
             84798920 Máy lắp ráp các bo mạch nhánh của bộ xử lý trung tâm (CPU) vào các vỏ, hộp đựng bằng plastic; thiết bị tái sinh dung dịch hóa học dùng trong sản xuất tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in; thiết bị làm sạch cơ học bề mặt của tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in trong sản xuất; thiết bị tự động sắp đặt hoặc loại bỏ các linh kiện hoặc phần tử tiếp xúc trên các tấm mạch in hay tấm mạch dây in hoặc tấm đế khác; thiết bị đồng chỉnh tấm mạch in hay tấm mạch dây in hay tấm mạch in đã lắp ráp trong quá trình sản xuất
             84798930 Loại khác, hoạt động bằng điện
             84798940 Loại khác, không hoạt động bằng điện
      847990 Bộ phận:
             84799020 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8479.89.20
             84799030 Của máy hoạt động bằng điện khác
             84799040 Của máy không hoạt động bằng điện

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in