mã hs - 84229010

Mã HS Việt Nam 84229010 | HTS Mã Của các máy thuộc phân nhóm 8422.11

tra cứu mã hs số 84229010 của Việt Nam là Đối với Của các máy thuộc phân nhóm 8422.11. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8422 Máy rửa bát đĩa; máy làm sạch hoặc làm khô chai lọ hoặc các loại đồ chứa khác; máy rót, đóng kín, gắn xi, đóng nắp hoặc dán nhãn vào các chai, lon, hộp, túi hoặc đồ chứa khác; máy bọc chai lọ, ống và các loại đồ chứa tương tự; máy đóng gói hay bao gói khác (kể cả máy bọc màng co); máy nạp ga cho đồ uống.
842290 Bộ phận:
84229010 Của các máy thuộc phân nhóm 8422.11