Phần mở đầu - 8464

Mã HS Việt Nam 8464 - Máy công cụ để gia công đá, gốm, bê tông, xi măngamiăng hoặc các loại khoáng vật tương tự hoặc máy dùng để gia công nguội thủy tinh.

tra cứu mã hs số 8464của Việt Nam là Đối với Máy công cụ để gia công đá, gốm, bê tông, xi măngamiăng hoặc các loại khoáng vật tương tự hoặc máy dùng để gia công nguội thủy tinh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy công cụ để gia công đá, gốm, bê tông, xi măngamiăng hoặc các loại khoáng vật tương tự hoặc máy dùng để gia công nguội thủy tinh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8464 Máy công cụ để gia công đá, gốm, bê tông, xi măngamiăng hoặc các loại khoáng vật tương tự hoặc máy dùng để gia công nguội thủy tinh.
      846410 Máy cưa:
             84641010 Hoạt động bằng điện
             84641020 Không hoạt động bằng điện
      846420 Máy mài nhẵn hay mài bóng:
             84642010 Hoạt động bằng điện
             84642020 Không hoạt động bằng điện
      846490 Loại khác:
             84649010 Hoạt động bằng điện
             84649020 Không hoạt động bằng điện

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in