mã hs - 03024400

Mã HS Việt Nam 03024400 | HTS Mã Cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

tra cứu mã hs số 03024400 của Việt Nam là Đối với Cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03024400 Cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)