mã hs - 03035400

Mã HS Việt Nam 03035400 | HTS Mã Cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

tra cứu mã hs số 03035400 của Việt Nam là Đối với Cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03035400 Cá thu (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)