Phần mở đầu - 8104

Mã HS Việt Nam 8104 - Magie và các sản phẩm của magie, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

tra cứu mã hs số 8104của Việt Nam là Đối với Magie và các sản phẩm của magie, kể cả phế liệu và mảnh vụn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Magie và các sản phẩm của magie, kể cả phế liệu và mảnh vụn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8104 Magie và các sản phẩm của magie, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
             81041100 Magie chưa gia công:Có chứa hàm lượng magie ít nhất 99,8% tính theo trọng lượng
             81041900 Loại khác
             81042000 Phế liệu và mảnh vụn
             81043000 Mạt giũa, phoi tiện và hạt, đã được phân loại theo cùng kích cỡ; bột
             81049000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in