Phần mở đầu - 1005

Mã HS Việt Nam 1005 - Ngô.

tra cứu mã hs số 1005của Việt Nam là Đối với Ngô.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Ngô. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1005 Ngô.
             10051000 Hạt giống
      100590 Loại khác:
             10059010 Loại dùng để rang nổ
             10059090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in