mã hs - 01022910

Mã HS Việt Nam 01022910 | HTS Mã Gia súc đực (kể cả bò đực)

tra cứu mã hs số 01022910 của Việt Nam là Đối với Gia súc đực (kể cả bò đực). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0102 Động vật sống họ trâu bò.
010229 Loại khác:
01022910 Gia súc đực (kể cả bò đực)