mã hs - 08052000

Mã HS Việt Nam 08052000 | HTS Mã Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các loại giống lai họ cam quýt tương tự

tra cứu mã hs số 08052000 của Việt Nam là Đối với Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các loại giống lai họ cam quýt tương tự. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0805 Quả thuộc họ cam quýt, tươi hoặc khô.
08052000 Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các loại giống lai họ cam quýt tương tự