mã hs - 03038918

Mã HS Việt Nam 03038918 | HTS Mã Cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus)

tra cứu mã hs số 03038918 của Việt Nam là Đối với Cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
030389 Loại khác:
03038918 Cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus)