mã hs - 73251020

Mã HS Việt Nam 73251020 | HTS Mã Nắp cống, lưới che cống và khung của nắp cống và lưới che cống

tra cứu mã hs số 73251020 của Việt Nam là Đối với Nắp cống, lưới che cống và khung của nắp cống và lưới che cống. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7325 Các sản phẩm đúc khác bằng sắt hoặc thép.
732510 Bằng gang không dẻo:
73251020 Nắp cống, lưới che cống và khung của nắp cống và lưới che cống