Phần mở đầu - 5406

Mã HS Việt Nam 5406 - Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã đóng gói để bán lẻ.

tra cứu mã hs số 5406của Việt Nam là Đối với Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã đóng gói để bán lẻ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã đóng gói để bán lẻ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5406 Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã đóng gói để bán lẻ.
             54060000 Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã đóng gói để bán lẻ.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in