Phần mở đầu - 1517

Mã HS Việt Nam 1517 - Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của mỡ hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ mỡ hoặc dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 15.16.

tra cứu mã hs số 1517của Việt Nam là Đối với Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của mỡ hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ mỡ hoặc dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 15.16.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của mỡ hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ mỡ hoặc dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 15.16. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1517 Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của mỡ hoặc dầu động vật hoặc thực vật hoặc các phần phân đoạn của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ mỡ hoặc dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 15.16.
             15171000 Margarin (trừ loại margarin lỏng)
      151790 Loại khác:
             15179010 Chế phẩm giả ghee
             15179020 Mragarin lỏng
             15179030 Của một loại sử dụng như chế phẩm tách khuôn
             15179043 Chế phẩm giả mỡ lợn; shortening:Shortening
             15179044 Chế phẩm giả mỡ lợn
             15179050 Hỗn hợp hoặc chế phẩm khác của mỡ hay dầu thực vật hoặc của các phần phân đoạn của chúng:Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng rắnHỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng:
             15179061 Hỗn hợp hoặc chế phẩm ở dạng lỏng:Thành phần chủ yếu là dầu lạc
             15179062 Thành phần chủ yếu là dầu cọ thô
             15179063 Thành phần chủ yếu là dầu cọ khác, đóng gói với trọng lượng tịnh dưới 20kg
             15179064 Thành phần chủ yếu là dầu cọ khác, đóng gói với trọng lượng tịnh từ 20kg trở lên
             15179065 Thành phần chủ yếu là dầu hạt cọ
             15179066 Thành phần chủ yếu là olein hạt cọ
             15179067 Thành phần chủ yếu là dầu đậu nành
             15179068 Thành phần chủ yếu là dầu hạt illipe
             15179069 Loại khác
             15179090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in