mã hs - 03038912

Mã HS Việt Nam 03038912 | HTS Mã Cá biển:Cá vây dài (Pentaprion longimanus)

tra cứu mã hs số 03038912 của Việt Nam là Đối với Cá biển:Cá vây dài (Pentaprion longimanus). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
030389 Loại khác:
03038912 Cá biển:Cá vây dài (Pentaprion longimanus)