Phần mở đầu - 7405

Mã HS Việt Nam 7405 - Hợp kim đồng chủ.

tra cứu mã hs số 7405của Việt Nam là Đối với Hợp kim đồng chủ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hợp kim đồng chủ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7405 Hợp kim đồng chủ.
             74050000 Hợp kim đồng chủ.