Phần mở đầu - 3605

Mã HS Việt Nam 3605 - Diêm, trừ các sản phẩm pháo hoa thuộc nhóm 36.04.

tra cứu mã hs số 3605của Việt Nam là Đối với Diêm, trừ các sản phẩm pháo hoa thuộc nhóm 36.04.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Diêm, trừ các sản phẩm pháo hoa thuộc nhóm 36.04. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3605 Diêm, trừ các sản phẩm pháo hoa thuộc nhóm 36.04.
             36050000 Diêm, trừ các sản phẩm pháo hoa thuộc nhóm 36.04.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in