Phần mở đầu - 9822

Mã HS Việt Nam 9822 - Vật tư, thiết bị phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên.

tra cứu mã hs số 9822của Việt Nam là Đối với Vật tư, thiết bị phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vật tư, thiết bị phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9822 Vật tư, thiết bị phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên.
             98221000 Xe nâng, xe xúc lật
             98222000 Máy ép thủy lực
             98223000 Máy cắt
             98224000 Thiết bị chưng áp
             98225000 Máy dỡ gạch
             98229000 Bột nhôm (hàm lượng Al>85%)