Phần mở đầu - 8424

Mã HS Việt Nam 8424 - Thiết bị cơ khí (được điều khiển bằng tay hoặc không) để phun bắn, phun rải, hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột; bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp; súng phun và các loại tương tự; máy phun bắn bằng hơi nước hoặc cát và các loại máy phun bắn tia tương tự.

tra cứu mã hs số 8424của Việt Nam là Đối với Thiết bị cơ khí (được điều khiển bằng tay hoặc không) để phun bắn, phun rải, hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột; bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp; súng phun và các loại tương tự; máy phun bắn bằng hơi nước hoặc cát và các loại máy phun bắn tia tương tự.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thiết bị cơ khí (được điều khiển bằng tay hoặc không) để phun bắn, phun rải, hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột; bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp; súng phun và các loại tương tự; máy phun bắn bằng hơi nước hoặc cát và các loại máy phun bắn tia tương tự. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8424 Thiết bị cơ khí (được điều khiển bằng tay hoặc không) để phun bắn, phun rải, hoặc phun áp lực các chất lỏng hoặc chất bột; bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp; súng phun và các loại tương tự; máy phun bắn bằng hơi nước hoặc cát và các loại máy phun bắn tia tương tự.
      842410 Bình dập lửa, đã hoặc chưa nạp:
             84241010 Loại sử dụng trên máy bay
             84241090 Loại khác
      842420 Súng phun và các thiết bị tương tự:
             84242011 Hoạt động bằng điện:Dùng trong nông nghiệp hoặc làm vườn
             84242019 Loại khác
             84242021 Không hoạt động bằng điện:Dùng trong nông nghiệp hoặc làm vườn
             84242029 Loại khác
             84243000 Máy phun bắn bằng hơi nước hoặc cát và các loại máy bắn tia tương tự
      842481 Thiết bị khác:Dùng trong nông nghiệp hoặc làm vườn:
             84248110 Hệ thống tưới kiểu nhỏ giọt
             84248130 Thiết bị phun thuốc trừ sâu hoạt động bằng tay
             84248140 Loại khác, không hoạt động bằng điện
             84248150 Loại khác, hoạt động bằng điện
      842489 Loại khác:
             84248910 Thiết bị phun, xịt điều khiển bằng tay sử dụng trong gia đình có dung tích không quá 3 lít
             84248920 Đầu bình phun, xịt có gắn vòi
             84248940 Thiết bị gia công ướt, bằng cách phun bắn, phun rải hoặc phun áp lực các dung dịch hóa học hoặc điện hóa lên các đế của các tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in; thiết bị tạo vết của các chất lỏng, bột hàn nhão, bi hàn, vật liệu hàn hoặc chất bịt kín lên tấm mạch in, tấm mạch dây in hoặc linh kiện của chúng; thiết bị có ứng dụng phim khô, dung dịch cản quang, lớp cảm quang, bột hàn nhão, vật liệu hàn hoặc vật liệu kết dính lên các đế của tấm mạch in, tấm mạch dây in hoặc linh kiện của chúng
             84248950 Loại khác, hoạt động bằng điện
             84248990 Loại khác, không hoạt động bằng điện
      842490  Bộ phận:
             84249010 Của bình dập lửa
             84249021 Của súng phun và các thiết bị tương tự:Hoạt động bằng điện:Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8424.20.11
             84249023 Loại khác
             84249024 Không hoạt động bằng điện:Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8424.20.21
             84249029 Loại khác
             84249030 Của máy phun bắn bằng hơi nước hoặc cát và các loại máy bắn tia tương tự
             84249093 Của thiết bị khác:Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8424.81.10
             84249094 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8424.81.30 hoặc 8424.81.40
             84249095 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8424.81.50
             84249099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in