Phần mở đầu - 0807

Mã HS Việt Nam 0807 - Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.

tra cứu mã hs số 0807của Việt Nam là Đối với Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0807 Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi.
             08071100 Quả họ dưa (kể cả dưa hấu):Quả dưa hấu
             08071900 Loại khác
      080720 Quả đu đủ:
             08072010 Đu đủ Mardi backcross solo (betik solo)
             08072090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in