Phần mở đầu - 6207

Mã HS Việt Nam 6207 - Áo may ô và các loại áo lót khác, quần lót, quần đùi, quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai.

tra cứu mã hs số 6207của Việt Nam là Đối với Áo may ô và các loại áo lót khác, quần lót, quần đùi, quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Áo may ô và các loại áo lót khác, quần lót, quần đùi, quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6207 Áo may ô và các loại áo lót khác, quần lót, quần đùi, quần sịp, áo ngủ, bộ pyjama, áo choàng tắm, áo khoác ngoài mặc trong nhà và các loại tương tự dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai.
             62071100 Quần lót, quần đùi và quần sịp:Từ bông
             62071900 Từ vật liệu dệt khác
             62072100 Áo ngủ và bộ pyjama:Từ bông
             62072200 Từ sợi nhân tạo
             62072900 Từ vật liệu dệt khác
             62079100 Loại khác:Từ bông
      620799 Từ vật liệu dệt khác:
             62079910 Sợi nhân tạo
             62079990 Loại khác