Phần mở đầu - 6203

Mã HS Việt Nam 6203 - Bộ comlê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai.

tra cứu mã hs số 6203của Việt Nam là Đối với Bộ comlê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bộ comlê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6203 Bộ comlê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi) dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai.
             62031100 Bộ comlê:Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn
             62031200 Từ sợi tổng hợp
      620319 Từ các vật liệu dệt khác:
             62031910 Từ bông
             62031990 Loại khác
             62032200 Bộ quần áo đồng bộ:Từ bông
             62032300 Từ sợi tổng hợp
      620329 Từ các vật liệu dệt khác:
             62032910 Từ lông động vật loại mịn hoặc thô
             62032990 Loại khác
             62033100 Áo jacket và áo khoác thể thao:Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn
             62033200 Từ bông
             62033300 Từ sợi tổng hợp
             62033900 Từ các vật liệu dệt khác
             62034100 Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc:Từ lông cừu hay lông động vật loại mịn
      620342 Từ bông:
             62034210 Quần yếm có dây đeo
             62034290 Loại khác
             62034300 Từ sợi tổng hợp
             62034900 Từ các vật liệu dệt khác