Phần mở đầu - 2525

Mã HS Việt Nam 2525 - Mi ca, kể cả mi ca tách lớp; phế liệu mi ca.

tra cứu mã hs số 2525của Việt Nam là Đối với Mi ca, kể cả mi ca tách lớp; phế liệu mi ca.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Mi ca, kể cả mi ca tách lớp; phế liệu mi ca. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2525 Mi ca, kể cả mi ca tách lớp; phế liệu mi ca.
             25251000 Mi ca thô và mi ca đã tách thành tấm hay lớp
             25252000 Bột mi ca
             25253000 Phế liệu mi ca

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in