Phần mở đầu - 9012

Mã HS Việt Nam 9012 - Kính hiển vi trừ kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ.

tra cứu mã hs số 9012của Việt Nam là Đối với Kính hiển vi trừ kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Kính hiển vi trừ kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9012 Kính hiển vi trừ kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ.
             90121000 Kính hiển vi trừ kính hiển vi quang học; thiết bị nhiễu xạ
             90129000 Bộ phận và phụ kiện