Phần mở đầu - 9301

Mã HS Việt Nam 9301 - Vũ khí quân sự, trừ súng lục ổ quay, súng lục và các loại vũ khí thuộc nhóm 93.07.

tra cứu mã hs số 9301của Việt Nam là Đối với Vũ khí quân sự, trừ súng lục ổ quay, súng lục và các loại vũ khí thuộc nhóm 93.07.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vũ khí quân sự, trừ súng lục ổ quay, súng lục và các loại vũ khí thuộc nhóm 93.07. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9301 Vũ khí quân sự, trừ súng lục ổ quay, súng lục và các loại vũ khí thuộc nhóm 93.07.
             93011000 Vũ khí pháo binh (ví dụ, súng, súng cối và súng moóc trê)
             93012000 Bệ phóng tên lửa; súng phun lửa; súng phóng lựu đạn; ống phóng ngư lôi và các loại súng phóng tương tự
             93019000 Loại khác