mã hs - 04014020

Mã HS Việt Nam 04014020 | HTS Mã Sữa dạng đông lạnh

tra cứu mã hs số 04014020 của Việt Nam là Đối với Sữa dạng đông lạnh. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0401 Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.
040140 Có hàm lượng chất béo trên 6% nhưng không quá 10% tính theo trọng lượng:
04014020 Sữa dạng đông lạnh