Phần mở đầu - 2530

Mã HS Việt Nam 2530 - Các chất khoáng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

tra cứu mã hs số 2530của Việt Nam là Đối với Các chất khoáng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các chất khoáng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2530 Các chất khoáng chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.
             25301000 Vermiculit (chất khoáng bón cây), đá trân châu và clorit, chưa giãn nở
      253020 Kiezerit, epsomit (magie sulphat tự nhiên):
             25302010 Kiezerit
             25302020 Epsomit
      253090 Loại khác:
             25309010 Zeconi silicat loại dùng làm chất cản quang
             25309090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in