Phần mở đầu - 8102

Mã HS Việt Nam 8102 - Molypđen và các sản phẩm làm từ molypđen, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

tra cứu mã hs số 8102của Việt Nam là Đối với Molypđen và các sản phẩm làm từ molypđen, kể cả phế liệu và mảnh vụn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Molypđen và các sản phẩm làm từ molypđen, kể cả phế liệu và mảnh vụn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8102 Molypđen và các sản phẩm làm từ molypđen, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
             81021000 Bột
             81029400 Loại khác:Molypđen chưa gia công, kể cả thanh và que thu được từ quá trình thiêu kết
             81029500 Thanh và que, trừ các loại thu được từ quá trình thiêu kết, dạng hình, tấm, lá, dải và lá mỏng
             81029600 Dây
             81029700 Phế liệu và mảnh vụn
             81029900 Loại khác