Phần mở đầu - 2613

Mã HS Việt Nam 2613 - Quặng molipden và tinh quặng molipden.

tra cứu mã hs số 2613của Việt Nam là Đối với Quặng molipden và tinh quặng molipden. . tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quặng molipden và tinh quặng molipden. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2613 Quặng molipden và tinh quặng molipden.
             26131000 Đã nung
             26139000 Loại khác