Phần mở đầu - 8528

Mã HS Việt Nam 8528 - Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh.

tra cứu mã hs số 8528của Việt Nam là Đối với Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh. . tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8528 Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh.
      852841 Màn hình sử dụng ống đèn hình tia catốt:Loại chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho hệ thống xử lý dữ liệu thuộc nhóm 84.71:
             85284110 Loại màu
             85284120 Loại đơn sắc
      852849 Loại khác:
             85284910 Loại màu
             85284920 Loại đơn sắc
      852851 Màn hình khác:Loại chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho hệ thống xử lý dữ liệu thuộc nhóm 84.71:
             85285110 Màn hình dẹt kiểu chiếu hắt
             85285120 Loại khác, màu
             85285130 Loại khác, đơn sắc
      852859 Loại khác:
             85285910 Loại màu
             85285920 Loại đơn sắc
      852861 Máy chiếu:Loại chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho hệ thống xử lý dữ liệu thuộc nhóm 84.71:
             85286110 Kiểu màn hình dẹt
             85286190 Loại khác
      852869 Loại khác:
             85286910 Công suất chiếu lên màn ảnh từ 300 inch trở lên
             85286990 Loại khác
      852871 Máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh:Không thiết kế để gắn với thiết bị hiển thị video hoặc màn ảnh:Thiết bị chuyển đổi tín hiệu (set top boxes which have a communication function):
             85287111 Thiết bị chuyển đổi tín hiệu (set top boxes which have a communication function):Hoạt động bằng dòng điện xoay chiều
             85287119 Loại khác
             85287191 Loại khác:Hoạt động bằng dòng điện xoay chiều
             85287199 Loại khác
      852872 Loại khác, màu:
             85287210 Hoạt động bằng pin
             85287291 Loại khác:Loại sử dụng ống đèn hình tia catốt
             85287292 LCD, LED và kiểu màn hình dẹt khác
             85287299 Loại khác
             85287300 Loại khác, đơn sắc

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in