mã hs - 06049010

Mã HS Việt Nam 06049010 | HTS Mã Rêu và địa y

tra cứu mã hs số 06049010 của Việt Nam là Đối với Rêu và địa y. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0604 Tán lá, cành và các phần khác của cây, không có hoa hoặc nụ, các loại cỏ, rêu và địa y phù hợp để bó hoa hoặc trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác.
060490 Loại khác:
06049010 Rêu và địa y