Phần mở đầu - 8702

Mã HS Việt Nam 8702 - Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe.

tra cứu mã hs số 8702của Việt Nam là Đối với Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8702 Xe ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe.
      870210 Loại động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel):
             87021010 Dạng CKD:Xe ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gồm xe khách, xe buýt, mini buýt hoặc xe van)Xe khách, xe buýt hoặc xe mini buýt:
             87021041 Xe khách, xe buýt hoặc xe mini buýt:Tổng trọng lượng có tải tối đa từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn
             87021049 Loại khác
             87021050 Loại khác
             87021060 Loại khác:Xe ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gồm xe khách, xe buýt, mini buýt hoặc xe van)Xe chở người từ 30 chỗ trở lên hoặc xe được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay:
             87021071 Xe chở người từ 30 chỗ trở lên hoặc xe được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay:Tổng trọng lượng có tải tối đa từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn
             87021079 Loại khác
             87021081 Xe khách, xe buýt hoặc xe mini buýt khác:Tổng trọng lượng có tải tối đa từ 6 tấn nhưng không quá 18 tấn
             87021089 Loại khác
             87021090 Loại khác
      870290 Loại khác:
             87029012 Dạng CKD:Xe ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gồm xe khách, xe buýt, mini buýt hoặc xe van)
             87029013 Xe chở người từ 30 chỗ trở lên
             87029014 Xe khách, xe buýt hoặc xe mini buýt khác
             87029019 Loại khác
             87029092 Loại khác:Xe ô tô (bao gồm cả xe limousine kéo dài nhưng không bao gồm xe khách, xe buýt, mini buýt hoặc xe van)Xe chở người từ 30 chỗ trở lên:
             87029093 Xe chở người từ 30 chỗ trở lên:Xe được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay
             87029094 Loại khác
             87029095 Xe khách, xe buýt hoặc xe buýt mini khác
             87029099 Loại khác