mã hs - 84771031

Mã HS Việt Nam 84771031 | HTS Mã Để đúc plastic:Máy đúc phun sản phẩm poly (vinyl chloride) (PVC)

tra cứu mã hs số 84771031 của Việt Nam là Đối với Để đúc plastic:Máy đúc phun sản phẩm poly (vinyl chloride) (PVC). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8477 Máy dùng để gia công cao su hoặc plastic hay dùng trong việc sản xuất các sản phẩm từ những vật liệu trên, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này.
847710 Máy đúc phun:
84771031 Để đúc plastic:Máy đúc phun sản phẩm poly (vinyl chloride) (PVC)