mã hs - 38251000

Mã HS Việt Nam 38251000 | HTS Mã Rác thải đô thị

tra cứu mã hs số 38251000 của Việt Nam là Đối với Rác thải đô thị. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
3825 Các sản phẩm còn lại của ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; rác thải đô thị; bùn cặn của nước thải; các chất thải khác được nêu ở Chú giải 6 của Chương này.
38251000 Rác thải đô thị