mã hs - 07095100

Mã HS Việt Nam 07095100 | HTS Mã Nấm và nấm cục (nấm củ):Nấm thuộc chi Agaricus

tra cứu mã hs số 07095100 của Việt Nam là Đối với Nấm và nấm cục (nấm củ):Nấm thuộc chi Agaricus. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0709 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.
07095100 Nấm và nấm cục (nấm củ):Nấm thuộc chi Agaricus