Phần mở đầu - 2003

Mã HS Việt Nam 2003 - Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.

tra cứu mã hs số 2003của Việt Nam là Đối với Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2003 Nấm và nấm cục, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ bảo quản bằng giấm hoặc axít axetic.
             20031000 Nấm thuộc chi Agaricus
      200390 Loại khác:
             20039010 Nấm cục (dạng củ)
             20039090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in