Phần mở đầu - 2510

Mã HS Việt Nam 2510 - Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên, và đá phấn có chứa phosphat.

tra cứu mã hs số 2510của Việt Nam là Đối với Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên, và đá phấn có chứa phosphat.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên, và đá phấn có chứa phosphat. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2510 Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên, và đá phấn có chứa phosphat.
      251010 Chưa nghiền:
             25101010 Apatít (apatite)
             25101090 Loại khác
      251020 Đã nghiền:
             25102010 Apatít (apatite)
             25102090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in