Phần mở đầu - 4501

Mã HS Việt Nam 4501 - Lie tự nhiên, thô hoặc đã sơ chế; lie phế liệu; lie đã ép, nghiền thành hạt hoặc thành bột.

tra cứu mã hs số 4501của Việt Nam là Đối với Lie tự nhiên, thô hoặc đã sơ chế; lie phế liệu; lie đã ép, nghiền thành hạt hoặc thành bột.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lie tự nhiên, thô hoặc đã sơ chế; lie phế liệu; lie đã ép, nghiền thành hạt hoặc thành bột. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4501 Lie tự nhiên, thô hoặc đã sơ chế; lie phế liệu; lie đã ép, nghiền thành hạt hoặc thành bột.
             45011000 Lie tự nhiên, thô hoặc đã sơ chế
             45019000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in