mã hs - 71161000

Mã HS Việt Nam 71161000 | HTS Mã Bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy

tra cứu mã hs số 71161000 của Việt Nam là Đối với Bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7116 Sản phẩm bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý và đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo).
71161000 Bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy