mã hs - 05119930

Mã HS Việt Nam 05119930 | HTS Mã Bọt biển thiên nhiên

tra cứu mã hs số 05119930 của Việt Nam là Đối với Bọt biển thiên nhiên. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0511 Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người.
051199 Loại khác:
05119930 Bọt biển thiên nhiên