Phần mở đầu - 4801

Mã HS Việt Nam 4801 - Giấy in báo, dạng cuộn hoặc tờ.

tra cứu mã hs số 4801của Việt Nam là Đối với Giấy in báo, dạng cuộn hoặc tờ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Giấy in báo, dạng cuộn hoặc tờ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4801 Giấy in báo, dạng cuộn hoặc tờ.
             48010010 Định lượng không quá 55g/m2
             48010090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in