Phần mở đầu - 7505

Mã HS Việt Nam 7505 - Niken ở dạng thanh, que, hình và dây.

tra cứu mã hs số 7505của Việt Nam là Đối với Niken ở dạng thanh, que, hình và dây.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Niken ở dạng thanh, que, hình và dây. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7505 Niken ở dạng thanh, que, hình và dây.
             75051100 Thanh, que và hình:Bằng niken, không hợp kim
             75051200 Bằng hợp kim niken
             75052100 Dây:Bằng niken, không hợp kim
             75052200 Bằng hợp kim niken

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in