Phần mở đầu - 7504

Mã HS Việt Nam 7504 - Bột và vảy niken.

tra cứu mã hs số 7504của Việt Nam là Đối với Bột và vảy niken.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bột và vảy niken. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7504 Bột và vảy niken.
             75040000 Bột và vảy niken.