Phần mở đầu - 2808

Mã HS Việt Nam 2808 - Axit nitric; axit sulphonitric.

tra cứu mã hs số 2808của Việt Nam là Đối với Axit nitric; axit sulphonitric.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Axit nitric; axit sulphonitric. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2808 Axit nitric; axit sulphonitric.
             28080000 Axit nitric; axit sulphonitric.