Phần mở đầu - 2926

Mã HS Việt Nam 2926 - Hợp chất chức nitril.

tra cứu mã hs số 2926của Việt Nam là Đối với Hợp chất chức nitril.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hợp chất chức nitril. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2926 Hợp chất chức nitril.
             29261000 Acrylonitril
             29262000 1cyanoguanidin (dicyandiamit)
             29263000 Fenproporex (INN) và muối của nó; methadon (INN) intermediat (4cyano2dimethylamino4,4diphenylbutan)
             29269000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in