mã hs - 71023100

Mã HS Việt Nam 71023100 | HTS Mã Kim cương phi công nghiệp:Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua

tra cứu mã hs số 71023100 của Việt Nam là Đối với Kim cương phi công nghiệp:Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7102 Kim cương, đã hoặc chưa được gia công, nhưng chưa được gắn hoặc nạm dát.
71023100 Kim cương phi công nghiệp:Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua