mã hs - 71081100

Mã HS Việt Nam 71081100 | HTS Mã Không phải dạng tiền tệ:Dạng bột

tra cứu mã hs số 71081100 của Việt Nam là Đối với Không phải dạng tiền tệ:Dạng bột. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7108 Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột.
71081100 Không phải dạng tiền tệ:Dạng bột