Phần mở đầu - 0908

Mã HS Việt Nam 0908 - Hạt và vỏ, nhục đậu khấu và bạch đậu khấu.

tra cứu mã hs số 0908của Việt Nam là Đối với Hạt và vỏ, nhục đậu khấu và bạch đậu khấu.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hạt và vỏ, nhục đậu khấu và bạch đậu khấu. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0908 Hạt và vỏ, nhục đậu khấu và bạch đậu khấu.
             09081100 Hạt nhục đậu khấu:Chưa xay hoặc chưa nghiền
             09081200 Đã xay hoặc nghiền
             09082100 Vỏ:Chưa xay hoặc chưa nghiền
             09082200 Đã xay hoặc nghiền
             09083100 Bạch đậu khấu:Chưa xay hoặc chưa nghiền
             09083200 Đã xay hoặc nghiền

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in